Paslaugos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ, ĮGARSINIMO APARATŪROS NUOMOS IR KITŲ RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO

2017 m. rugsėjo 14 d.  Nr. T1-160

Rietavas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Rietavo savivaldybės kultūros centro 2017 m. rugpjūčio 2 d. raštą Nr. S-76 „Dėl Rietavo savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų pakeitimo“ ir Finansų ir ekonomikos komiteto siūlymą, Rietavo savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti.:

1.1. Rietavo savivaldybės kultūros centro ir jo filialų nuomojamų patalpų, įgarsinimo aparatūros nuomos įkainius:

1.1.1.   didžiosios salės su garso ir šviesos aparatūra (garso ir šviesos paslaugas teikia Rietavo savivaldybės kultūros centro darbuotojai) – 38,00 Eur/val.;

1.1.2.   mažosios salės su garso ir šviesos aparatūra (garso ir šviesos paslaugas teikia Rietavo savivaldybės kultūros centro darbuotojai) – 30,00 Eur/val.;

1.1.3.   mažosios salės be garso ir šviesos aparatūros – 25,00 Eur/val.;

1.1.4.   repeticijų salės – 10,00 Eur/val.;

1.1.5.   fojė – 10,00 Eur/val.;

1.1.6.   Tverų filialo salės – 20,0 Eur/para;

1.1.7.   Medingėnų filialo salės – 14,0 Eur/para;

1.1.8.   Daugėdų filialo salės – 14,0 Eur/para;

1.1.9.   Labardžių filialo salės – 14,0 Eur/para;

1.2.      Rietavo savivaldybės kultūros centro ir jo filialų meninių programų parengimo, atlikimo, diskotekų filialuose ir vakarų su filmu organizavimo įkainius:

1.2.1.   diskotekų vaikams, jaunimui – 0,60 Eur;

1.2.2.   vakarų su filmu Rietavo kultūros centre ir jo filialuose:

1.2.2.1.  vaikams nuo 1 iki11 metų – 0,60 Eur;

1.2.2.2.  paaugliams nuo 12 metų iki 17 m. –  1,0 Eur;

1.2.2.3.  jaunimui ir suaugusiesiems – nuo 2,00 Eur iki 3,00 Eur;

1.2.3.   bilietų kainas už mėgėjų meno kolektyvų koncertines programas, spektaklius:

1.2.3.1.  vaikams nuo 1 iki 11 metų – nuo 0,60 Eur iki 1,00 Eur;

1.2.3.2.  paaugliams nuo 12 metų iki 17 metų –  nuo 1,0 Eur iki 2,00 Eur;

1.2.3.3.  jaunimui ir suaugusiesiems – nuo 2,00 Eur iki 5,00 Eur.

1.3.      bilietų už profesionalaus meno kolektyvų pasirodymus kainas – nuo 3,00 Eur;

1.4.      Rietavo savivaldybės kultūros centro ir jo filialų meno kolektyvų koncertinės, spektaklių programos paslaugos – nuo 50,00 Eur;

1.5.      muzikinių grupių ir atlikėjų, meno kolektyvų, atvykstančių koncertuoti į Kultūros centrą ir jo filialus, jų atvežtų bilietų platinimo (kai juos platina Kultūros centro ir filialų darbuotojai) paslaugos:

1.5.1.   parduota iki 100 bilietų – 10 proc. + salės nuoma, jeigu renginys vyksta Kultūros centre;

1.5.2.   parduota 100 ir daugiau bilietų – 13 proc. + salės nuoma, jeigu renginys vyksta Kultūros centre.

2. Netaikyti patalpų nuomos įkainių Rietavo savivaldybės administracijos struktūriniams, teritoriniams padaliniams, visuomeninėms organizacijoms, kurių steigėjas yra Rietavo savivaldybės taryba, nekomerciniams renginiams organizuoti ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.              

3.  Pripažinti netekusiu galios Rietavo savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T1-231 „Dėl patalpų, įgarsinimo aparatūros nuomos ir kitų Rietavo savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.  

Savivaldybės meras                                                     Antanas Černeckis

Papildoma informacija