Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.


Pareigybės lygis – B.

Koeficientas – 5,37. Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Darbo vieta – Mokyklos g. 2, Medingėnai, Rietavo sav.

Specialūs reikalavimai kandidatui:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį kultūros ir meno srities išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.
 • Gebėti vadovauti meno kolektyvui.
 • Mokėti groti bent vienu muzikos instrumentu.
 • Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, .
 • Gebėti organizuoti renginius, savarankiškai atlikti pavestą darbą, turėti organizacinių gebėjimų.
 • Labai gerai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą.
 • Turėti patirties projektų rengimo srityje.

Privalumai:

Turėti ne mažesnę kaip 2 metų kultūrinio darbo patirtį.

Pretendentas privalo pateikti:

Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: rietavokc@gmail.com arba paštu – Parko g. 5, LT 90311 Rietavas.

Konkurso paskelbimo data – 2021-09-09. Dokumentai priimami iki 2021-09-23.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Išsamesnė informacija:

Rietavo savivaldybės kultūros centre, tel. (8 448) 41 419, 8 620 38 902 arba el. p. rietavokc@gmail.com.


Pareigybės lygis – D.

Koeficientas – 3,63. Darbo krūvis – 0,25 etato.

Darbo vieta – Mokyklos g. 2, Medingėnai, Rietavo sav.

Specialūs reikalavimai kandidatui:

 1. Būti fiziškai pajėgiam atlikti valytojo darbą.
 2. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų.
 3. Sąžiningai vykdyti darbdavio pavedimus.
 4. Būti pareigingam, tvarkingam, sąžiningam, atsakingam, kruopščiam, ištvermingam.
 5. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 6. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.
 7. Išmanyti:
  1.  plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus;
  2.  elektros saugos pagrindus;
  3.  valymo instrumentų paskirtį.

Privalumai:

Turėti ne mažesnę kaip 1 metų panašaus darbo patirtį.

Pretendentas privalo pateikti: 

Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: rietavokc@gmail.com arba paštu – Parko g. 5, LT 90311 Rietavas.

Konkurso paskelbimo data – 2021-09-14. Dokumentai priimami iki 2021-09-28.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Išsamesnė informacija:

Rietavo savivaldybės kultūros centre, tel. (8 448) 41 419, 8 620 38 902 arba el. p. rietavokc@gmail.com.