Rietavo savivaldybės kultūros centras

 Įmonės kodas 188214019

Adresas Parko g. 5, Rietavas LT- 90311

Banko sąskaita AB „Swedbank“, kodas 73000
 
Sąskaitos numeris LT187300010082442942
Sąskaitos numeris LT737300010082443310
Sąskaitos numeris LT577300010083966207
Sąskaitos numeris LT297300010126578617

Administracija

Birutė Gedminaitė

Įstaigos vadovė

Dana Margevičienė

Vyr. Buhalterė

Rapolas Baranauskas

Kultūrinės veiklos administratorius