Rietavo savivaldybės kultūros centro

Jaunimo šokių kolektyvas

(veiklą laikinai sustabdęs)

Vadovė – Rima Pleškienė

El. p.: rimapleskiene@gmail.com, tel.: 8 611 32 547 

Jaunimo šokių kolektyvas susibūrė 2018 metų rudenį. Kolektyvo pagrindą sudaro vienuoliktos, dvyliktos klasės Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai.

Šokėjai aktyviai dalyvauja miesto ir savivaldybės organizuojamuose renginiuose bei šventėse.

Nors kolektyvas dar labai jaunas, bet  per  trumpą laiką sėkmingai pasirodė keliuose festivaliuose ir konkursuose, kurie vyko Lietuvoje bei užsienyje.

Konkursai ir festivaliai:

2019-04-06 Tarptautinis šokių konkursas festivalis „Baltic Amber“, II vieta (Seinai, Lenkija).

2019-04-13 Respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Suk, suk ratelį“ (Šilalė). 

gALERIJA