Rietavo savivaldybės kultūros centras

 Įmonės kodas 188214019

Adresas Parko g. 5, Rietavas LT- 90311

Banko sąskaita AB „Swedbank“, kodas 73000
 
Sąskaitos numeris LT187300010082442942
Sąskaitos numeris LT737300010082443310
Sąskaitos numeris LT577300010083966207
Sąskaitos numeris LT297300010126578617

Kontaktai

Birutė Gedminaitė

Įstaigos vadovė

Dana Margevičienė

Vyr. Buhalterė

Rapolas Baranauskas

Kultūrinės veiklos administratorius

Aldona Mickuvienė

Mergaičių šokių kolektyvo ir merginų šokių kolektyvo „Šarkelės“ meno vadovė

Vytautė Jonuškienė

Moterų choro „Jūrava“, vaikų dainavimo studijos meno vadovė

Rima Pleškienė

Vyresniųjų žmonių šokių kolektyvo „Trepsis“, jaunimo, istorinių šokių kolektyvų ir RTAU šokių grupės meno vadovė

Vincas Andriuška

Teatro „Ruoda“ meno vadovas

Aida Liutikienė

Folklorinio ansamblio „Kadaginis“ ir liaudiškos muzikos kapelos „Subata“ meno vadovė

Birutė Gedminaitė

Dramos studijos „Didžioji T“ meno vadovė

Juozas Barsteiga

Mobilus meno vadovas, Pelaičių vokalinio ansamblio vadovas

Viktoras Mitkus

Garso ir vaizdo operatorius - ūkvedys

Eglė Fabijonavičienė

Renginių organizatorė

Egidijus Gricius

Kūrybinis darbuotojas

Irena Liškuvienė

Tverų filialo kultūrinių renginių organizatorė

Ilma Žilienė

Medingėnų filialo kultūrinių renginių organizatorė ir vokalinio ansamblio „Medinga“ vadovė

Tatjana Stancelienė

Labardžių filialo kultūrinių renginių organizatorė

Audronė Siautilienė

Daugėdų filialo kultūrinių renginių organizatorė

Arūnas Gedmantas

Tverų filialo folkloro ansamblio „Kermušie“ meno vadovas