Lėšos veiklai viešinti

 

Įstaiga lėšų veiklai viešinti neskiria.