Rietavo savivaldybės kultūros centro

liaudiškos muzikos kapela

 „Subata“

Kategorija: IV   vadovė – Aida Liutikienė

El. p.: aida.liutikiene@gmail.com, tel.: 8 674 04 622

2001 metais neabejingi liaudies dainai, muzikai ir tradicijoms rietaviškiai susibūrė į vieną
kolektyvą – taip gimė liaudiškos muzikos kapela „Subata“.
Tai vienas pagrindinių Rietavo savivaldybės kultūros centro organizuojamų tradicinių renginių, valstybinių švenčių bei liaudiškos muzikos festivalių dalyvių, į savo repertuarą įtraukiantis lietuvių liaudies ir savos kūrybos dainas, šokius, aranžuotes.
„Subata“ – dažnas svečias šventėse, konkursuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose liaudiškos muzikos festivaliuose įvairiuose Lietuvos miestuose: „Ant Rubežiaus“ (Šiauliai), „Pastauninko pintinis“ (Kretinga), „Žemaičių festivalis“ (Telšiai), „Žemėj Lietuvos“ (Radviliškis), „Rėkyvos bangos“ (Šiauliai), Vakarų Lietuvos dainų ir šokių šventė (Klaipėda), Telšių apskrities dainų ir šokių šventės (Mažeikiai, Rietavas), nuolatinė respublikinės kapelų šventės-varžytinių „Grok, Jurgeli“ dalyvė ir nugalėtoja (2014, 2016, 2019 m.), atstovaujant Žemaitijos regioną pagrindinėje šventėje Kaune, Žalgirio arenoje, ir dar daugelyje kitų. 2020 m. rudenį išleista pirmoji liaudiškos muzikos kapelos „Subata“ CD kompaktinė plokštelė „Aplankyki senąjį Rietavą“.

Savo atliekamą muziką populiarino, kultūrinius mainus užmezgė ir Rietavo vardą garsino
Saldus ir Gulbenėje (Latvija) bei Zarbeke (Vokietija).

gALERIJA