Rietavo savivaldybės kultūros centro

mergaičių šokių kolektyvas 

Vadovė – Aldona Mickuvienė

El. p.:mickuviene62@gmail.com, tel.: 8 618 55 016  

2009 metais Rietavo savivaldybės kultūros centre suburtas mažųjų mergaičių šokių kolektyvas. Jį lanko 16 šokėjėlių nuo 5 iki 11 metų amžiaus. Mergaitės dalyvaudamos tarptautinės vaikų gynimo dienos, eglės įžiebimo, Vasario 16 dienos minėjimo šventėse ir kituose kultūros centro renginiuose savo energija, šiltomis šypsenomis, linksmais šokiais džiugina Rietavo savivaldybės gyventojus ir svečius.

gALERIJA