Mokamos paslaugos

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PATALPŲ IR KITŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO

2022 m. gegužės 26 d. Nr. T1-92
Rietavas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Rietavo savivaldybės kultūros centro 2022 m. balandžio 19 d. raštą Nr. S-32 „Dėl Rietavo savivaldybės kultūros centro patalpų ir kitų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių pakeitimo ir papildymo“, Rietavo savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti:
1.1 Rietavo savivaldybės kultūros centro (toliau – kultūros centras) ir jo filialų nuomojamų patalpų, kitų atlygintinų paslaugų įkainius:
1.1.1. Didžiosios salės su garso ir šviesos aparatūra – 45,00 Eur/val., kai bilietus į renginį platina kultūros centro darbuotojai;
1.1.2. Didžiosios salės su garso ir šviesos aparatūra – 60,00 Eur/val., kai bilietus į renginį platina ne kultūros centro darbuotojai;
1.1.3. Mažosios salės su garso ir šviesos aparatūra – 35,00 Eur/val.;
1.1.4. Mažosios salės be garso ir šviesos aparatūros – 25,00 Eur/val.;
1.1.5. Choro studijos – 10,00 Eur/val.;
1.1.6. Fojė – 10 Eur/val.;
1.1.7.Tverų filialo salės – 50,00 Eur/para;
1.1.8. Medingėnų filialo salės – 30,00 Eur/para;
1.1.9. Daugėdų filialo salės – 30,00 Eur/para;
1.1.10. Labardžių filialo salės – 30,00 Eur/para.
1.2. Kultūros centro filialuose diskotekų organizavimo kainas:
1.2.1. Diskotekos vaikams, jaunimui – nuo 2,00 Eur iki 5,00 Eur.
1.3. Kultūros centro ir jo filialų mėgėjų meno kolektyvų koncertinių programų, spektaklių bilietų kainas:
1.3.1.Vaikams ir jaunimui – nuo 2,00 Eur iki 10,00 Eur;
1.3.2. Suaugusiesiems – nuo 5,00 iki 15,00 Eur.
1.4. Edukacinių renginių bilietų kainas:
1.4.1.Vaikams ir jaunimui – nuo 2,00 Eur iki 5,00 Eur;
1.4.2. Suaugusiesiems – nuo 3,00 Eur iki 6,00 Eur.
1.5. Bilietų kainos už profesionalaus meno kolektyvų pasirodymus – nuo 3,00 Eur.
1.6. Kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Subata“ CD kompaktinė plokštelė „Aplankyki senąjį Rietavą“ – 10,00 Eur.
1.7. CD kompaktinė plokštelė „Plungės, Rietavo, Telšių kraštų tradiciniai muzikantai. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“ – 8,00 Eur.
1.8. Knyga – Mykolas Kleopas Oginskis „Trokštu tikrų jausmų“ – 8,00 Eur.
1.9. Kultūros centro ir jo filialų meno kolektyvų koncertinės, spektaklių programos paslauga – nuo 50,00 Eur.
1.10. Muzikinių grupių ir atlikėjų, meno kolektyvų, atvykstančių koncertuoti į kultūros centrą ir jo filialus, jų atvežtų bilietų platinimo paslauga (kai juos platina kultūros centro ir jo filialų darbuotojai) nuo parduotų bilietų kainos sumos:
1.10.1. Parduota iki 100 bilietų – 10 proc. ir mokestis už salės nuomą, jeigu renginys vyksta kultūros centre;
1.10.2. Parduota nuo 101 bilieto – 13 proc. ir mokestis už salės nuomą, jeigu renginys vyksta kultūros centre.
1.11. Plakatų platinimo paslauga Rietavo mieste (iki 10 vnt.) – 10,00 Eur.
1.12. Reklama kultūros centro ekrane (1 savaitės įkainis) – 5,00 Eur.
1.13. Renginio organizavimo paslauga (priklauso nuo sudėtingumo ir kitų detalių) – nuo 50,00 Eur (pagal sutartį).
1.14. Renginio scenarijaus sukūrimas (priklauso nuo sudėtingumo ir kitų detalių) – nuo 50,00 Eur (pagal sutartį).
1.15. Renginio vedimo paslauga – nuo 50,00 Eur/val. (pagal sutartį).
2. Netaikyti patalpų nuomos įkainių Rietavo savivaldybės administracijos struktūriniams, teritoriniams padaliniams, visuomeninėms organizacijoms, kurių steigėja yra Rietavo savivaldybės taryba, nekomerciniams renginiams organizuoti ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
3. Pripažinti netekusiu galios Rietavo savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. T1-91 „Dėl patalpų, nuomos ir kitų Rietavo savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“.
Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras Antanas Černeckis