Rietavo savivaldybės kultūros centro

moterų choras

 „Jūrava“

Kategorija: II      vadovė – Vytautė Jonuškienė

Choras „Jūrava“  suburtas 1950 m. Jam tuo metu vadovavo maestro Liudas Gedgaudas. Ką tik suburtą chorą jis paruošė Dainų šventei, kuri įvyko 1950 m. Nuo 1960 m. chorui pradėjo vadovauti Onutė Juknaitė-Strazdienė. Dainuota daugelyje Lietuvos vietovių, taip pat choras koncertavo ir Latvijoje. Rietavo savivaldybės tuometinių kultūros namų mišrus choras absoliučiai visų respublikinių dainų švenčių dalyvis, o taip pat ir dviejų pasaulio lietuvių švenčių Vilniuje dalyvis. Nuo 2003 m. chorui pradėjo vadovauti  Diana Paulauskaitė. 2006–2016 m. „Jūravos“ choro vadove buvo Rita Urniežienė. Choras nemažai koncertavo, dalyvavo festivaliuose. Latvijoje kartu su latvių choru atliko Guno mišias.

2016 m. choro vadove tapo Vytautė Jonuškienė. Šalia mišraus choro įsikūrė moterų choras „Jūrava“. Jis 2018 m. dalyvavo 100-mečio Dainų šventėje Vilniuje. Choras surengė koncertus Birštone, Anykščiuose. Choro repertuare skamba ne tik lietuvių, bet įvairių tautų autorių kūriniai.

2018 m. moterų chorui „Jūrava“ suteikta II kategorija.

gALERIJA