Mūsų istorija

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Rietavo savivaldybės kultūros centras iki 2013 m. rudens buvo įsikūręs Rietavo miesto centre, viename iš nedaugelio senujų pastatų – buvusiuose bažnyčios parapijos namuose. Čia kultūrinė veikla prasidėjo 1949 m. – buvo rodomi vaidinimai, vyko šokių vakarai, popietės.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. Rietavo kultūros namai reorganizuoti į Rietavo savivaldybės kultūros centrą su penkiais – Tverų, Medingėnų, Daugėdų, Labardžių, Giliogirio – filialais.
2005 m. Rietavo savivaldybės kultūros centras pelnė geriausio antros kategorijos kultūros centro Lietuvoje nominaciją.
Kultūros centras didžiausią dėmesį skiria etnokultūros  puoselėjimui, profesionalaus meno sklaidai, turiningam gyventojų laisvalaikio praleidimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų klubų bei meno mėgėjų kolektyvų veiklos skatinimui. Rietavo kultūros centras organizuoja įvairias šio krašto žmonių pamėgtas tradicines šventes, vakarones, koncertus, valstybinių švenčių, reikšmingų ir atmintinų datų minėjimus, masinius renginius, dalyvauja apskrities ir respublikiniuose kultūriniuose renginiuose, bendrauja su Savivaldybės užsienio partneriais, organizuoja parodas, susitikimus su aktoriais, rašytojais, aktyviai bendradarbiauja su kitais kultūros centrais, mokyklomis, bibliotekomis, muziejais.
Rietavo kultūros centre kasmet vyksta dramos kolektyvų šventė „Teatro dienos Rietave“, „Sakralinės muzikos šventė“, Respublikinė kaimo kapelų ir folklorinių ansamblių šventė „Subatvakaris“, kas dveji metai rengiamos tradicinės ,,Seniūnijų dienos”, „Rietavo literatūrinis pavasaris “, tradicija tapo Romansų vakaras Rietave „Ir buvo žodžiai tie…“. Penkerius metus vykdomas projektas – vaikų vasaros stovykla „Pažinsi paveldą – pažinsi pats save“ išaugo ir pakeitė formatą į „Erdvė“, kur didelis dėmesys skiriamas vaikų lavinimui teatro meno, muzikos ir šokio menu. Kiekvienais metais tradiciškai švenčiamos Užgavėnės, Joninės, rengiami kameriniai Vėlinių vakarai. Gražias tradicijas turi kasmet organizuojama Vaikystės šventė, kalėdiniai renginiai, kiekvieną rugsėjį švenčiamos Mykolinės. Daug gražių muzikinių, literatūrinių renginių organizuoja literatūros ir meno mylėtojų klubas „Mūza“. Organizuojamos diskotekos jaunimui ir kiti pramoginiai renginiai. Rietavo savivaldybės kultūros centras – mėgėjų meninės kūrybos susibūrimo vieta, kur sėkmingai savo veiklą vysto meno kolektyvai. 
2013 m. rugsėjo mėnesį Rietavo savivaldybės kultūros centras persikėlė į naujai renovuotas, modernias patalpas adresu: Parko g. 5, Rietavas, buvusioje kunigaikščių Oginskių karietinėje. Persikėlus į naujas, erdvias ir modernias patalpas, suaktyvėjo kultūrinė veikla, profesionalaus meno renginių Rietave pasiūla, kasmet įgyvendinami įvairūs kultūriniai projektai, idėjos ir iniciatyvos.
Dėka aktyvios, įdomios Rietavo kultūros centro pastarųjų penkerių metų veiklos, entuziastingų darbuotojų darbo, aktyvaus meno kolektyvų narių indėlio, 2016 m. Rietavo savivaldybės kultūros centras I-oje kategorijoje pripažintas geriausiu šalies kultūros centru, jam įteiktas LR Kultūros ministrės Lianos Ruokytės – Jonson diplomas ir premija.