Pavasaris ir kūryba eina greta vienas kito, todėl šiemet, vos tik šis metų laikas įsibėgėjo, kovo 15-ąją, pirmą kartą Ri…


Pavasaris ir kūryba eina greta vienas kito, todėl šiemet, vos tik šis metų laikas įsibėgėjo, kovo 15-ąją, pirmą kartą Rietavo kultūros centre buvo organizuojamas Rietavo krašto kūrėjų vakaras. ✨️📚🖼🎨
Paprastai kovo pradžioje ar viduryje, kaip štai šįkart, žiūrovai buvo kviečiami į vakarus poetei Birutei Lengvenienei atminti. 🖤 Šis vakaras nebuvo išimtis,- Birutės tikrai nepalikome užmarštyje, tuo labiau, kad būtent kovo mėnesį, o tiksliau kovo 7 d., būtų švenčiamas jos gimtadienis. Ne be reikalo jos eilėmis prasidėjo ir šio vakaro susitikimas. Po Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos mokytojos Raimondos Jasinskienės dovanoto muzikinio kūrinio, Birutės Lengvenienės eilėraščius skaitė Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos pradinių klasių mokytoja Birutė Butkuvienė, taip pat ir jos mokiniai Meda ir Emilis. 🤩🤗🎶

Vakaro metu prisiminėme ir keletą kūrėjų, palikusių pirmuosius pėdsakus Rietavo ir jo apylinkių žemėje: tai Mykolas Kleopas Oginskis, kūręs muziką ir poeziją, tai Laurynas Ivinskis, parašęs pirmojo lietuviško kalendoriaus rankraštį, kitus tautosakos, poezijos, mokomosios literatūros rinkinius. Motiejaus Valančiaus ir Simono Daukanto amžininkas Mikalojus Akelaitis, rūpinęsis lietuviškų knygelių, žodynų, vadovėlių leidyba. Kiti gerai žinomi ir gilų pėdsaką palikę kūrėjai- tai fantastinės literatūros autorius Vytautas Norbutas, novelių, apsakymų ir romanų autoriai Eduardas Cinzas bei Ignas Viržintas, labai gerai visiems žinomų dainų „Elektrėnų žiburiai“, Mėlynakė rasa“, „Atsiliepki dainoj“, „Berniukai“ autorius Stasys Žlibinas. Ir tai tik dalis žmonių, palikusių kūrybinių atsiminimų ateities kartoms. 📚✨️📚

Po išsamios renginio įžangos ir dar keleto muzikinių kūrinių, kuriuos dovanojo Gargždų muzikos mokyklos Endriejavo skyriaus mokinė Ugnė Stanevičiūtė (mokytoja Raimonda Jasinskienė), taip pat Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos moksleivis Paulius Šileika (mokytoja Gintarė Sabaliauskienė), buvo pristatyti, šiam susitikimui pakviesti, Rietavo krašto kūrėjai. Pirmieji jų- tai literatai, poezijos kūrėjai, rietaviškiai- Genutė Česnauskienė, Petrė Bulvydaitė, Jonas Eugenijus Bačinskas bei tveriškė Danutė Lukošienė. Vedančiajai, Eglei Fabijonavičienei, juos pristačius, kiekvienas paskaitė savo kūrybos eilėraščių, kai kurie užsiminė apie jų atsiradimo kelią ir taip pradžiugino susirinkusius žiūrovus. Tarp literatų buvo ir jaunosios kartos atstovių- tai Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinė Deimantė Gudaitytė ir Tverų gimnazijos mokinė Eglė Varanavičiūtė. Mergaitės taip pat skaitė savo eilėraščius ir sulaukė publikos palaikymo. 🫶👏👍

Toliau vykstant Rietavo krašto kūrėjų vakarui, buvo pristatyti ne tik literatūros, bet ir tapybos darbai bei jų kūrėjos. ✨️🖼🎨 Dar prieš renkantis žiūrovams, visus salėje pasitiko spalvingi, paslaptingi ir ypatingi Aros Budreckienės, Neringos Stancelės, Aldonos Mickuvienės, Almos Riebždaitės tapybos darbai. Kiekvienas iš jų skirtingas bei savitas, kiekvienas iš jų su savo istorija ir įkvėpimo šaltiniu. Tad buvo proga iš kiekvienos dalyvės išgirsti apie kūrybos kelią, apie idėjas ir naudojamas technikas, apie kūrinių nuotaikas ir nešamą jų žinutę. 🫶🖼✨️

Po visų pristatymų, po padėkos žodžių, skirtų visiems kūrėjams ir renginio dalyviams, vedančioji žiūrovus pakvietė ne tik iš arčiau pasižiūrėti į paveikslus, bet ir pabendrauti su kūrėjais bei kartu su jais atsigerti arbatos. ☕️🫶🎨🖼✨️📚
Nuoroda