Pirmąjį šių metų mėnesį kviečiame jus aktyviai dalyvauti Rietavo savivaldybės kultūros centro organizuojamuose renginiuo…

Pirmąjį šių metų mėnesį kviečiame jus aktyviai dalyvauti Rietavo savivaldybės kultūros centro organizuojamuose renginiuose ir minėjimuose. ☺️




Nuoroda