Rietavo savivaldybės kultūros centras skelbia atranką į Rietavo savivaldybės kultūros centro kūrybinio darbuotojo pareig…


Rietavo savivaldybės kultūros centras skelbia atranką į Rietavo savivaldybės kultūros centro kūrybinio darbuotojo pareigas.

Pareigybės lygis – C.
Koeficientas – 6,37. Darbo krūvis – 0,5 etato.
Darbo savaitė – 20 val.
Darbo vieta – Parko g. 5, Rietavas.

Specialūs reikalavimai kandidatui:
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2. gebėti filmuoti, montuoti video medžiagą, rengti projekcijas, fotografuoti;
1.3. gebėti kurti, maketuoti plakatus, afišas ir kitą reklaminę medžiagą;
1.4. turėti patirties prisidedant prie renginių techninių sprendimų įgyvendinimo;
1.5. turėti organizacinių gebėjimų ir sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą;
1.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.7. gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis;
1.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kultūrinio arba panašaus darbo patirtį;
1.9. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą;

Privalumai:
1. Panašaus darbo patirtis;
2. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Kandidatui siūlome:
1. Tobulėti profesinėje srityje, nuolat kelti kvalifikaciją.
2. Gauti metodinę pagalbą.
3. Realizuoti idėjas.

Pretendentas privalo pateikti:
 Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas, el. paštas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis.
 Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: direktorius@rietavokc.lt arba paštu – Parko g. 5, LT 90311 Rietavas.

Dokumentai priimami iki 2023–12–04 (įskaitytinai).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija Rietavo savivaldybės kultūros centre, tel. (8 448) 41 419, 8 620 38 902 arba el. p. direktorius@rietavokc.lt.
Nuoroda