Rietavo savivaldybės kultūros centras skelbia atranką į Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovo (režisierius) p…


Rietavo savivaldybės kultūros centras skelbia atranką į Rietavo savivaldybės kultūros centro meno vadovo (režisierius) pareigas

Pareigybės lygis – A2.
Koeficientas – 6,84. Darbo krūvis – 0,5 etato.
Darbo savaitė – 20 val.
Darbo vieta – Parko g. 5, Rietavas.

Specialūs reikalavimai kandidatui:
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (meno krypties);
1.2. gebėti vadovauti vaikų ir jaunimo teatro kolektyvams;
1.3. gebėti režisuoti spektaklius, renginius, organizuoti ir vesti renginius, rengti scenarijus, kitas iniciatyvas;
1.4. norėti dirbti, turėti organizacinių gebėjimų ir sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.6. gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis;
1.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų panašaus darbo patirtį;
1.8. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų);

Privalumai:
1. Panašaus darbo patirtis;
Kandidatui siūlome:
1. Tobulėti profesinėje srityje, nuolat kelti kvalifikaciją.
2. Gauti metodinę pagalbą.
3. Realizuoti idėjas.
Pretendentas privalo pateikti:
• Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas, el. paštas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis.
• Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: direktorius@rietavokc.lt arba paštu – Parko g. 5, LT 90311 Rietavas.

Dokumentai priimami iki 2024–01–10.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija
Rietavo savivaldybės kultūros centre, tel. (8 448) 41 419, 8 620 38 902 arba el. p. direktorius@rietavokc.lt.
Nuoroda