RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „TAPATUMO.LINK“Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Rietavo savivaldybės kultūros centro įgyvendintas projektas

„TAPATUMO.LINK“

Rietavo savivaldybės kultūros centras 2020 metų rugsėjo mėnesį pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą  „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0328. Dėl pandemijos ir karantino sąlygų pagrindines projekto įgyvendinimo veiklas teko atidėti iki 2021 m. liepos mėnesio.

Projekto tikslas – suteikti darbingo amžiaus ir ekonomiškai neaktyviems gyventojams naujų profesinių įgūdžių didinant gyventojų įsidarbinimo galimybes per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą.

Projekto uždaviniai:

1. Didinti neaktyvių asmenų informuotumą apie įsidarbinimo galimybes ir stiprinti jų motyvaciją.

2. Suteikti darbo rinkoje paklausių naujų profesinių įgūdžių darbingo amžiaus bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims.

Projekto veiklų įgyvendinimas prasidėjo nuo 6 savanorių atrankos ir jiems skirtų 2 dienų mokymų. 2021 m. liepos 15–16 dienomis mokymų metu savanoriai susipažino su savanoriškos veiklos principais, komandos formavimu, lyderyste, laiko planavimu, komunikacija. Liepos 29–-30 dienomis į mokymus „Tu gali“ buvo pakviesti10 projekto dalyvių – 4 vyrai ir 6 moterys. Mokymų metu jie gilinosi į asmeninės motyvacijos klausimus, atliko profesinio orientavimo testus, mokėsi planuoti ir formuluoti savo profesinius tikslus, dalinosi savo turimais įgūdžiais bei efektyvia bendradarbiavimo patirtimi.

Nuo rugpjūčio mėnesio pradžios dalyviai, pasiskirstę užsiėmimų grafikais, pradėjo aktyviai savo praktinių įgūdžių lavinimą projekto įgyvendinimo metu suformuotame kūrybiniame ceche. Dalyviai mokėsi grafinio dizaino dirbdami su „Corel“ programa, vėliau ploteriu išpjaustę savo sukurtus logotipus, paveikslėlius karšto preso pagalba spaudė ant marškinėlių, maišelių ar kitų priemonių,  taip suteikdami jiems originalumą bei tam tikrą žinią aplinkai.  Spaudai buvo gaminami ne tik ant medžiagos, bet ir ant keramikinių puodelių. Taip pat dalyviai galėjo pabandyti spausdinti savo sukurtas detales 3D printeriu. Tam tikslui buvo mokomasi dirbti su „Fusion 360“  programine įranga. Dalyviai taip pat galėjo filmuoti ir montuoti vaizdo reportažus, reklamas.

Patalpos kūrybinėms dirbtuvėms buvo nuomojamos iš Rietavo parapijos. Praktinius užsiėmimus vedė profesionalus dizaineris Tomas Danilevičius, kuris per visą projektą šiems užsiėmimams skyrė 450 valandų. Kiekvienas dalyvis individualiai praktiniu darbu buvo užsiėmęs po 90 val.

Įgyvendinant projektą „Tapatumo.link“  dėl Covid–19 pandemijos teko koreguoti suplanuotus veiklų įgyvendinimo terminus. Pavyzdžiui, projekto įgyvendinimo trukmė buvo numatyta 15 mėn., bet jis buvo įgyvendintas per 19 mėn., praktiniai dalyvių užsiėmimai turėjo vykti 11 mėn. (2 kartai per savaitę), tačiau teko intensyvinti veiklas ir įgyvendinti jas per 7 mėn. (3–4 kartai per savaitę). Savanorių ir projekto dalyvių mokymai buvo suplanuoti antrą ir trečią projekto įgyvendinimo mėnesį, įgyvendinti tik dešimtą. Pažintinė dalyvių išvyka buvo planuota trečią mėnesį, o įgyvendinta tik aštuonioliktą mėnesį. Projektą įgyvendinti buvo planuotą teikiant  ESFA‘ai penkis mokėjimo prašymus, o prireikė aštuonių.

Nepaisant pasitaikiusių nesklandumų 2022 m. kovo 15 d. įvyko projekto informacijos sklaidos renginys, kuriame dalyvavo 42 dalyviai. Jo metu dalyviai ne tik išgirdo ir pamatė projekto metu įgyvendintų veiklų pristatymus, bet buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves, kurių metu patys sau kūrė maišelių dekoracijas ir pasinaudodami karštu presu jas atspaudė.

Rietavo kultūros centro darbuotojai dėkoja savanoriams-kolegoms už projektui skirtą savo dėmesį ir laiką, projekto dalyviams – už drąsą ir kūrybiškumą, dizaineriui ir mokytojui Tomui Danilevičiui – už nuoširdžius ir projekto dalyvius palaikančius užsiėmimus, taip pat Rietavo miesto vietos veiklos grupės administracijai – už konsultacijas bei ESFA‘ai – už skirtą finansavimą ir bendradarbiavimą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

Bendra šio projekto vertė 31 550 Eur.


All


New Gallery