Rietavo savivaldybės kultūros centro ir jo filialų vardu sveikinu gražiausių metų švenčių – Šv. Kalėdų ir artėjančių Nau…


Rietavo savivaldybės kultūros centro ir jo filialų vardu sveikinu gražiausių metų švenčių –
Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų Metų proga✨.
Šie metai mums visiems buvo kitokie, nežinios, iššūkių kupini, tačiau šiame laikotarpyje iš
naujo atradome bendrystę, empatiją, nuoširdžią pagalbą, sutarimą ir supratimą. Nuoširdžiai
noriu padėkoti kūrybiškumu nestokojantiems, stebinantiems išmone ir atsidavusiems savo
darbui, pačiam brangiausiam Rietavo kultūros centro kolektyvui ir kiekvienam atskirai. Noriu
pasidžiaugti niekada nenuilstantiems visų meno kolektyvų nariams. Visada svarbi pagalba,
kurios geros valios žmonių dėka sukuriami neįtikėtini stebuklai. Nuoširdus ačiū kultūros
centro bičiuliams, geradariams: Rietavo miesto seniūnijai ir jos komandai, Rietavo seniūnijai,
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kolektyvui, I. Oginskio viešajai bibliotekai,
Rietavo komunalinio ūkio komandai, Rietavo lopšeliui – darželiui, Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklai, Rietavo L. Ivinskio
gimnazijai, savanoriams, Rietavo savivaldybės administracijai, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriui, Rietavo savivaldybės merui ir visiems kultūrą mylintiems, puoselėjantiems, gal ir
kritikuojantiems žmonėms. Jūsų didžiulis indėlis, pagalba kultūrai yra labai reikšmingas ir
svarbus.

Džiugių Šv. Kalėdų, šviesių, pakilių ir sėkmingų Naujųjų Metų! 💖

Rietavo kultūros centro kolektyvo vardu
direktorė Birutė Gedminaitė
Nuoroda