Šį sekmadienį degs visos keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios vilties, atnaujinto pasitikėjimo ženklas. Kaip šie ži…


Šį sekmadienį degs visos keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios vilties, atnaujinto pasitikėjimo ženklas. 🕯️🕯️🕯️🕯️Kaip šie žiburiai vienas po kito plėtė šviesos ratą tarp mūsų, taip ir mes patys esame pašaukti gerumo spinduliais persmelkti pykčio, neapykantos, susvetimėjimo tamsybes. Tik tada pasaulis pažins ir priims Kristų, kai mes kiekvienas tapsime „šviesos vaikais“ ir savo gyvenimu liudysime Dievo gailestingumą ir meilę.😇 ❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️
Viltis – lyg atversta knyga, tačiau ją reikia skaityti.
Viltis – lyg grojanti melodija, bet į ją reikia įsiklausyti.
Viltis – lyg šokis, bet jį reikia pamatyti.
Viltis – lyg ženklų kalba, bet ją reikia išmokti.
Viltis – lyg duona kasdienė, bet jos reikia paragauti.
Viltis – lyg dangiškai kvepianti gėlė, bet ją reikia užuosti.
Viltis – Dievo siųsta, įkūnyta, apreikšta – gyvena tavo ir mano širdyje, bet taip dažnai ją reikia atgaivinti!
Aurelija Umbrasienė ✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️ Laukdami Šv. Kalėdų išsaugokim gyvą viltį, kad vėl aplankys mus šviesa, ramybė, pilnatvė ir besąlygiška meilė. ❤️🌠💖🎄
Nuoroda