Rietavo savivaldybės kultūros centro

teatras

 „Ruoda“

Kategorija: II      vadovas – Vincas Andriuška

El. p.: vincas.teatras@gmail.com, tel.: 8 615 65 263

Teatras Rietave tikrai labai mėgiamas ir vertinamas, o jo tradicijos gan gilios. 1909 m. Rietavo vietiniai saviveiklininkai suvaidino Keturakio komediją „Amerika pirtyje“. Režisavo tuo metu Lietuvoje gerai žinoma kultūros veikėja Bronė Knabikaitė. Nuo tada metai iš metų Rietavo vartotojų draugijos scenoje statomos Žemaitės, Petkevičaitės-Bitės, Antano Fromo-Gužučio, Šikšnio-Šiaulėniškio pjesės. Teatras itin sustiprėjo 1956 m., kai į Rietavą atvažiavo jaunas režisierius Steponas Eigirdas. 1979 m. Rietavo kultūros centro teatrui buvo suteiktas Liaudies teatro vardas.

Šiandien Rietavo kultūros centro teatras „Ruoda“ išgyvena gražų kūrybinį laikotarpį. Teatre vaidina 30 asmenų grupė. Teatro didžiąją repertuaro dalį sudaro lietuvių klasikų kūriniai. Statyti spektaklį nėra sudėtinga, vaidinti malonu, o žiūrovai visada lieka patenkinti. Nuo 2006 metų visi vaidinimai atliekami žemaičių kalba – Rietavo kasdieniška šnekamąja tarme.

gALERIJA