T

Teisės aktai

Kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, Rietavo savivaldybės tarybos sprendimais, Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir Rietavo savivaldybės kultūros centro nuostatais.