Lankytojų taisyklės

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO FILIALŲ RENGINIŲ

LANKYTOJŲ TAISYKLĖS

 

1. Renginių metu elgtis kultūringai, laikytis etikos normų.
2. Rietavo savivaldybės kultūros centras (toliau – kultūros centras) neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl žiūrovo kaltės nepataisomai sugadintas.
3. Lankytojas, įsigijęs bilietą į kultūros centro organizuojamą renginį, koncertą ar spektaklį, jo pasikeisti ar grąžinti negali.
4. Bilietai grąžinami neįvykus renginiui, kultūros centro kasoje per 3 darbo dienas.
5. Bilietų rezervacija galioja 5 darbo dienas. Likus 3 darbo dienoms iki renginio visos rezervacijos panaikinamos ir naujos nebepriimamos.
6. Kultūros centro darbuotojai turi teisę išprašyti ar neįleisti į renginius žiūrovų su viršutiniais rūbais (striukės, paltai).
7. Kultūros centro darbuotojai pasilieka teisę į renginius neįleisti žmonių, apsvaigusių nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų.
8. Kultūros centro darbuotojai pasilieka teisę išprašyti iš renginių žmones, kurie trukdo, triukšmauja ar niokoja kultūros centro turtą, nesilaiko etikos normų ir elgesio viešose vietose taisyklių.
9. Lankytojas, padaręs žalą Rietavo savivaldybės kultūros centrui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, padarytą nepilnamečių, negalią turinčių asmenų, atsako jų tėvai ar globėjai.
10. Už daiktus ir pinigus, paliktus rūbinėje, rūbų kišenėse, kultūros centro darbuotojai neatsako.
11. Už pamestą ar sugadintą rūbinės numeriuką – atlyginti  kultūros centrui nuostolį.
12. Į renginius ateiti tinkama, tvarkinga, švaria apranga.
13. Prieš renginius, koncertus, spektaklius išjungti telefoną ar jo garsą, renginių metu draudžiama kalbėti mobiliuoju telefonu.
14. Renginių metu yra filmuojama ir fotografuojama renginių viešinimo tikslais.
15. Laikytis kultūros centro darbuotojų nurodymų dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų.