2022 m. birželio 14 d., antradienį, kviečiame dalyvauti Gedulo ir Vilties dienos minėjime. Renginio organizatoriai: …

2022 m. birželio 14 d., antradienį, kviečiame dalyvauti Gedulo ir Vilties dienos minėjime.

Renginio organizatoriai:
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Rietavo skyrius, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Rietavo šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios pastoracinė taryba,
Rietavo Šaulių kuopa, Rietavo miesto seniūnija, Rietavo savivaldybės administracija.
Nuoroda