Rietavo savivaldybės kultūros centras

Daugėdų filialas

Filialo kultūrinių renginių organizatorė 

Audronė Siautelienė

Daugėdų kultūros namai įkurti 1976 m. Nuo 2004 m. Daugėdų kultūros namai –  Rietavo savivaldybės kultūros centro Daugėdų filialas. Juose dirbo Zita Venskienė, Nijolė Armalienė, Dalia Mieliauskienė, Rita Bielskienė. Nuo 2011 iki 2015 metų  darbavosi Vilija Butkevičienė, vėliau kultūros namų veiklą aktyvino Nerijus Jasinskas. Nuo 2017 metų  rudens Daugėdų filialo meno vadovu dirba Juozas Barsteiga. Daugėdų filialo renginių organizatore 2017 m. dirbo Eglė Fabijonavičienė, o nuo 2018 m. – Audronė Siautelienė.

Dabar Daugėdų filialas veikia gražiame pastate  draugiškoje seniūnijos, pradinės mokyklos, bibliotekos ir medicinos punkto aplinkoje.

gALERIJA