Rietavo savivaldybės kultūros centro

vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas 

 „šarkelės“

Vadovė – Aldona Mickuvienė

El. p.: mickuviene62@gmail.com, tel.: 8 618 55 016   

„Šarkelės“ –  energingos, besišypsančios, elegantiškos, kūrybingos, dirbančios, turinčios šeimas ir mažus vaikus auginančios mamos, todėl kasmet kolektyvo narių skaičius vis keičiasi. Rietavo savivaldybės kultūros centro  šokių kolektyvas savo istoriją pradėjo  2013 metais.

Pradžia buvo nelengva. ,,Šarkelėms“ judesiai atrodė sudėtingi, šokių junginiai neįmanomi, kojos vis dar sunkiai dėliojo žingsnelius.

Bet kaip visada viską koreguoja laikas. Repeticijos vis tobulėjo, žingsnelių junginiai tapo lengviau įveikiami.  Taip ir gimė ,,Šarkelių“ pirmieji tautiniai šokiai.  Šokių kolektyvas tradiciškai dalyvauja įvairiuose Rietavo miesto ir savivaldybės renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, festivaliuose, išvykose.

gALERIJA