Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Pareigybės lygis – A2.
Koeficientas – 5,86. Darbo krūvis – 0,25 etato.
Darbo savaitė – 10 val.
Darbo vieta – Parko g. 5, Rietavas.

Specialūs reikalavimai kandidatui:
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. gebėti dirbti su meno kolektyvu;
1.3. turėti organizacinių gebėjimų;
1.4. sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą;
1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
1.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kultūrinio darbo patirtį;
1.8. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą;
1.9. turėti patirties projektų rengimo srityje.

Pretendentas privalo pateikti:
Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: rietavokc@gmail.com arba paštu – Parko g. 5, LT 90311 Rietavas.

Dokumentai priimami iki 2022–03–03.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija
Rietavo savivaldybės kultūros centre, tel. (8 448) 41 419, 8 620 38 902 arba el. p. rietavokc@gmail.com.