Kiekvienas iš mūsų nešioja savyje žibintą. Tyrą žibintą – Širdį. Bet mus visus lietuvius jungia Laisvės žibintas, kuris …


Kiekvienas iš mūsų nešioja savyje žibintą. Tyrą žibintą – Širdį.❤️ Bet mus visus lietuvius jungia Laisvės žibintas, kuris sužibo 1991 m. Sausio 13 -ąją, o ją mes visi nešiojame savo ,,žibintuose“. Atmindami šią visiems mums svarbią datą, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, buvo uždegti simboliniai žibintai ir žvakelės Rietavo Laisvės aikštėje, sausio 13-osios aukoms atminti. Minėjime dalyvavę Rietavo skautai ir šauliai, įprasmindami žodžius „Liepsnok Laisvės žibinte!“, į ugnį metė gintaro dulkes, kurios smarkiai sužaižaravusios, buvo kaip simbolis meile tėvynei degančių širdžių. 💛💚❤️Iš karto po to visi susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną.

Žuvusiųjų prisiminimą pagerbė Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai, apie kiekvieną iš jų paskaitydami po trumpą istoriją ir prie Laisvės paminklo padėdami jiems uždegtą gedulo žvakę. 🕯🖤🕯

Kaip ir tada, prieš 31-erius metus, gindami savo Laisvę, susirinkusieji prie Seimo rūmų ir televizijos bokšto, taikūs ir beginkliai Lietuvos piliečiai, vienybės dvasios įkvėpti, visi kartu dainavo lietuviškas dainas, taip ir šio vakaro metu, kartu su jungtiniu Rietavo kultūros centro choru „Jūrava“ ir Rietavo trečiojo amžiaus universiteto choru bei jų vadove Vytaute Jonuškiene, dainavo garsiai, ir patys sau mintyse, kas tik dainų žodžius mokėjo.🙏

Sausio tryliktosios naktį prisimename kaip žiaurumo ir skaudžių įvykių kupiną naktį, tačiau nepamirštame, kad mūsų tautiečiai tada siekė vienintelio- Laisvės. Kodėl ji visiems buvo tokia svarbi? Ką mums davė Laisvė? Ką ji mums reiškia šiandien? Savo mintimis pasidalino Rietavo vicemeras Jonas Eugenijus Bačinskas, o taip pat ir Rietavo nevyriausybinių organizacijų Rietavo trečiojo amžiaus universiteto, Rietavo kraštiečių klubo, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacijos „Progresas“ bei asociacijos Rietavo moterų užimtumo centro atstovai. Jų išsakytos mintys buvo kartu ir įkvepiančios, motyvuojančios, o taip pat ir paguodžiančios. 🕊🤍🕊

Už dainas, kurios skambėjo Sausio 13-osios išvakarėse, dėkojame RKC chorui „Jūrava“ ir Rietavo TAU chorui bei vadovei Vytautei Jonuškienei. Už uždegtas prisiminimo žvakeles dėkojame Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniams, už išsakytus prisiminimus ačiū Rietavo nevyriausybinių organizacijų atstovams, dėkojame Rietavo šaulių ir skautų organizacijoms ir Rietavo miesto seniūnijai už pagalbą organizuojant šį minėjimą. Taip pat ačiū visiems buvusiems kartu. Tegul meilė dega mūsų širdyse.
🇱🇹🇱🇹🇱🇹
Nuoroda